Termiks-Grupp

Küttesüsteemid

GSM: 504 5623
info@termiks-grupp.ee

Küttesüsteemid

  • Küttesüsteemide täislahendused alates projekteerimisest, seadmete tarnest ja paigaldamisest kuni seadistuse-käivitamiseni. Samuti hilisemad küttesüsteemide hooldustööd.
  • Erinevad auruvarustussüsteemid tootmisprotsessidele. Paigaldame nii maa-aluseid eelisoleeritud torustikke kui ka maapealseid kütte- ja aurutorustikke koos isoleerimistöödega.
  • Projekteerime tehnovõrke ja teostame soojusautomaatikatöid.
  • Radiaator-, põranda- ja õhkküttesüsteemide ehitamine.

Firma on registreeritud majandustegevuse registris (MTR) ja omab vastavaid litsentse.

Meie litsentsid:

1. Kuni 15MW auru- ja kuumaveekatelde ning abiseadmete paigaldamiseks.

2. Kuni 39 bari surveanumate paigaldamiseks ning kütte-­ ja aurutorustike ehitamiseks.

3. Kuni 16 bari väli- ja sisegaasipaigaldiste (torustikud ja abiseadmed) ning gaasiseadmete paigaldamiseks. Samuti kõigi eelmainitu remontimiseks, ümberehitamiseks ning hooldamiseks ja kasutamise järelvaatajana tegutsemiseks.

Küttesüsteemide projekteerimine:

  • küttesüsteemide projekteerimine (radiaator-, põranda- ja õhkküte),
  • küttesüsteemi tasakaalustusprojektide koostamine ja süsteemide tasakaalustamine.

Küttesüsteemide hooldus:

  • küttesüsteemide renoveerimine,
  • küttesüsteemide survepesu,
  • soojustehnilised konsultatsioonid.