Termiks-Grupp

Keevitustööd

GSM: 504 5623
info@termiks-grupp.ee

Keevitustööd

  • Metallkonstruktsioonide keevitamine.
  • Surveseadmete ja torustike keevitamine (käsikaarkeevitus 111).
  • Auru- ja küttetorustike keevitamine (käsikaarkeevitus 111).
  • Eelisoleeritud küttetorustike keevitamine (käsikaarkeevitus 111).
  • PE küttegaasi- ja veetorustike elektrimuhvkeevisliidete ja põkk-keevisliidete keevitamine ning terasest gaasitorustike keevitamine (käsikaarkeevitus 111).

Keevitustöödel kasutame keevitajaid, kes on atesteeritud vastavalt standardi EVS-EN 287-1:2004 nõuetele.

Keevitajatele on antud TKK (Inspecta OÜ) poolt luba, surveseadmete direktiivile vastavalt toodete valmistamiseks.

  • Keevitame kuni 30 mm paksust terast.