Termiks-Grupp

Katlamajad

GSM: 504 5623
info@termiks-grupp.ee

Katlamajad

Katlamajade ehitus

Vee- ja aurukatlamajade ning abiseadmete ehitus. Ehitame ja renorveerime erinevatel kütustel töötavaid katlamaju. Kerge- ja raskeõli, gaas, hakkepuit ning muud tahkekütused.

Täislahendused alates katlamajade projekteerimisest, seadmete tarnest ja paigaldamisest kuni seadistuse-käivitamiseni.

Samuti valmistame konteinerkatlamajadele konteinereid ja koostame välisõhu saasteloa taotlemise tarbeks projekte.

Soojusautomaatikatööd ja küttesüsteemid

Erinevate süsteemide väljatöötamine ja ehitamine:

1. jälgimissüsteemid,

2. juhtimissüsteemid,

3. teavitussüsteemid.

Katlamajade hooldus ja projekteerimine

Pakume kõrvalharuna katlamajade hooldusteenust. Hooldusteenust teostame gaasi-, vee- ja aurukatlamajadele ning küttesüsteemidele.

Hoiame katlamajad korras, reageerimine avariidele (operatiivne likvideerimine). Samuti tasakaalustame ja reguleerime küttesüsteeme.

[EXPAND Loe edasi… ]

Hooldusteenus lepingulistele klientidele

Mehitamata katlamajade ööpäevaringset valvet teostame seitse päeva nädalas.

Hooldus- ja remonttööd nii Termiks Grupi paigaldatud kui ka teiste firmade poolt rajatud katlamajades. Hooldustööde käigus teostame kogu seadmete tehnilise ülevaatuse selgitamaks välja vajalikke hooldustöid.

Hoolduse käigus teostame ka katlamajades suitsugaaside mõõtmisi ja vee analüüse, tagamaks seadmete ökonoomse ning pikaajalise tõrgeteta töö.

Vajadusel puhastame ja häälestame põleteid, kontrollime automaatika ning abiseadmete töökorras olekut.

Katlamajades teostame ka katelde ja soojusvahetite happepesu ning katelde tahmast puhastamist. Kontrollime katelde isolatsiooni ja müüritiste ning metalli pindade ja tihendite olukorda.

Hooldusteenuse kvaliteet

Omades kvalifitseeritud hooldus- ja seadistustehnikuid pakume kliendile kvaliteetset hooldusteenust.

Järelvaataja

 • Kuni 15 MW vee- ja aurukatelde, surveanumate ning torustike järelvaataja kuni 39bari ja ohtliku vedeliku paikse mahuti kuni 500m3.
 • A-, B- ja C-kategooria terasest maagaasipaigaldise järelvaataja ning A-, B-kategooria plastist maagaasipaigaldise järelvaataja.

Auru- ja veekatlamajade ning abiseadmete remont

 • Tulekindlate müüritiste ja isolatsioonide remont (kuni 1800 0C).
 • Katla luukide remont ning katla torude ja metallosade vahetus/remont.
 • Põletite remont, paigaldus ja häälestus.
 • Auru- ja veekatelde ning soojusvahetite happepesu.
 • Katelde uuringud: metalli paksuste mõõtmine ja isolatsioonide ning müüritiste kontroll.
 • Surveseadmete remondiprojektide koostamine.
 • Vee ja aurukatlamajade seadistus- ja hooldustööd.
 • Vee- ja aurukatelde, surveanumate, auru- ja kuumaveetorustike kasutamise järelvaataja teenus.
 • Muude abiseadmete remont (kõik võimsuseastmed).

Vee- ja aurukatlamajade projekteerimine

Projekteerime erinevatel kütustel ning võimsustel katlamaju.

Suitsugaasi analüüs

Tänapäeval ei ole rikas see, kellel on palju raha, vaid see, kes oskab vähe kulutada. Et kütuse peale katelde põletites kuluks minimaalselt raha, oleks vaja, et põlemisprotsess katlas oleks võimalikult ökonoomne. Põlemisprotsessi ökonoomsuse tagamine seisneb katla maksimaalse kasuteguri tagamises. Tuleb minimaliseerida soojuskaod, mis leiavad aset kütuse põletamisel ja vabanenud soojuse ülekandmisel veele ja aurule. Põlemisprotsessi ökonoomsus sõltub liigõhutegurist katlakoldes ja konvektiivsetes gaasikäikudes.

Näiteks võib lahkuvate gaaside temperatuuri liigalanemisel kasvada kulutused korstna konstruktsioonile!

Kadude määramiseks mõõdetakse lahkuvate gaaside temperatuuri ja gaaside koostist ning leitakse kaod nende parameetrite ja lähtekütuse koostise järgi.

Suitsugaasi analüüsi teostame suitsugaasianalüsaator Boston BST-ga, mis on mõeldud erinevat liiki kütuseid kasutavate katelde põlemisreziimi häälestamiseks. Analüsaator mõõdab suitsugaaside temperatuuri, põlemise kasutegurit, sisalduvaid gaase: O2, CO, CO2, NO.