Termiks-Grupp

Gaasitööd

GSM: 504 5623
info@termiks-grupp.ee

Gaasitööd

Gaasitööd ja ehitus

  • Gaasitrasside ehitamine. A-, B- ja C-kategooria (kuni 16 bari) terasest ja A-, B-kategaooria (kuni 5 bari) plastist väligaasitrasside ehitus. A-, B- ja C-kategooria (kuni 16 bari) terasest sisegaasi trasside ehitus.
  • A-, B- ja C-kategooria gaasi- ja abiseadmete paigaldamine ja gaasisõlmede ehitus.

Gaasiseadmete (A, B, C) hooldus ja remonttööd

  • Kontrollime sisegaasitorustike ühendusi (lekete kontroll).
  • Teostame veetöötlusseadmete hooldust.
  • Soojussõlmedes kontrollime automaatika kütteseadmete töökorras olekut ja vajadusel teeme soojusvahendite happepesu.

Küttesüsteemide puhastamine

Küttesüsteeme puhastame vastavalt hetkeseisule survepesuga.

  • A-, B- ja C-kategooria gaasiseadmete remontimine ja hooldamine.
  • Sisegaasisüsteemide kontroll.
  • A-, B- ja C-kategooria terasest maagaasipaigaldise järelvaataja ning A-, B-kategooria plastist maagaasipaigaldise järelvaataja.
  • Gaasialased konsultatsioonid.

Gaasiprojektide koostamine

  • Väli- ja sisegaasiprojektide koostamine.

Müüme ka gaasiseadmeid.