Termiks-Grupp

Katlamajad

Vee- ja aurukatlamajade ning abiseadmete ehitus. Ehitame ja renorveerime erinevatel kütustel töötavaid katlamaju. Kerge- ja raskeõli, gaas, hakkepuit ning muud tahkekütused.